Открийте

Милонги и практики в София

Актуална информация можете да намерите в нашата Фейсбук група Tango Bar Sofia

Свържете се с местни танго танцьори в безплатното приложение Tangopartner.com

Практики

Петела - Вторник

Карта

Практика от 20:30 ч.

ул."6-ти септември" 22 (зелена къща, последен етаж)

Фейсбук група

Society Tango Space - Вторник

Карта

Практика от 20:30 ч.

Society Dance & Event Hub, бул."Драган Цанков" 23

Фейсбук страница

Tango&Pepper - Сряда

Карта

Асистирана практика от 21:00 ч.

ул."Граф Игнатиев" 3, етаж 2, ап.4

Фейсбук страница

Tango&Pepper - Четвъртък

Карта

Практика от 21:00 ч.

ул."Граф Игнатиев" 3, етаж 2, ап.4

Фейсбук страница

Милонги

Милонга "Abrazos" - Петък

Карта

Милонга от 20:00 ч.

ул."Граф Игнатиев" 3, етаж 2, ап.4

Фейсбук страница

"Твоята милонга" - Събота

Карта

Милонга от 21:30 ч.

Abayomi Dance Studio, бул. "Ал. Стамболийски" 51, етаж 3 (вход до магазин DM)

Фейсбук група

Милонга Colorida - Събота, веднъж месечно

Карта

Society Dance & Event Hub, бул. "Драган Цанков" 23

Фейсбук страница

Милонга Матине - Неделя

Карта

Милонга от 18:00 ч.

Society Dance & Event Hub, бул. "Драган Цанков" 23

Фейсбук страница

El Secreto - Неделя, веднъж месечно

Точните локация и час на милонгата ще бъдат разкрити ден преди събитието

Фейсбук страница