Открийте

Милонги и практики в София

Всички милонги и практики исе прекратяват до второ нареждане поради обявяване на извънредно положение в страната

Актуална информация можете да намерите в нашата Фейсбук група

Практики

Петела - Вторник

Карта

Практика от 21:00

ул."6-ти септември" 22 (зелена къща, последен етаж)

Фейсбук група

Tango con Amor - Сряда

Карта

Практика от 21:30

ул. "Кракра" 15 (Чешки Клуб)

Фейсбук страница

Tango&Pepper - Четвъртък

Карта

Практика от 21:00

ул."Граф Игнатиев" 3, етаж 2, ап.4

Фейсбук страница

Tango con Amor - Сряда

Карта

Практика от 21:30

ул. "Кракра" 15 (Чешки Клуб)

Фейсбук страница

Милонги

Милонга "Abrazos" - Петък

Карта

Милонга от 20:00

Всеки първи и трети петък от месеца

ул."Граф Игнатиев" 3, етаж 2, ап.4

Фейсбук страница

Practilonga "Matinee" - Събота

Карта

Практилонга от 16:00

Всяка втора и четвърта събота от месеца

ул."Граф Игнатиев" 3, етаж 2, ап.4

Фейсбук страница

Милонга "Tango para todos" - Събота

Карта

Милонга от 21:30

бул. "Ал. Стамболийски" 51, етаж 3 (вход до магазин DM)

Фейсбук група

Милонга "Loca" - Неделя

Карта

Милонга от 20:00

бул. "Тодор Александров" 17

Фейсбук страница